ספריית בית התותחן, מבצע קפיטל ד' 8 ינואר 73,


עמוד הבית
חיפוש בקטלוג
תוצאות חיפוש אחרון
שעות פתיחה
המנוי שלי
חיפושים קודמים
סל מועדפים
שאל את הצוות
כותר: מבצע קפיטל ד' 8 ינואר 73
מספר הכותר: 281
סיווג: חוברת / תדפיס, חוברת / תדפיס 
סוגה-ג'אנר: צבא ובטחון, צבא ובטחון 
מפתח (Index): בחר
תקציר/הערות: .מבצע "קפיטל  ד' " 8 ינו' 73
 1. כללי
למן ה1 ינו' 73 חידשו המחבלים והצבא הסורי את פעילותם העוינת ברמת הגולן. לשיא פעילותם הגיעו הסורים ב8 בינואר 73'. ביום זה הפעילו הסורים ארטילריה בצורה מתוכננת בגזרה רחבה. בחל מן השעה 14:00 ועד השעה 15:30 הופעלה הארטילריה הסורית בצורה מאסיבית ולאחר מכן עד השעה 17:30 המשיכו הסורים בירי רצוף באזורים שונים של החזית. האש הסורית נורתה בעיקר לעבר מוצבים, ישובים, מרכזי שליטה ועמדות הארטילריה.
1 . בגזרת קונייטרה – לעבר מוצבים:104,105,109,110,חרמון, תל מחפי,אבו נידה,נפח.
2 . בגזרת רפיד- לעבר מוצבים: 111,114, תל פרס, אזור ג'וחדר.
3 . ישובים- מרום גולן, שניר, עין זיוון, אל רום, ואזור הבניאס.
 
 1. ארטילריית האויב
ארטילריית האויב כללה ערב המבצע 81 סוללות פרוסות במערך קדמי כאשר 68 מהן מגיעות בטווח לשטחינו.
הארטילריה הבינונית הדיביזיונית פרסה במסגרות של מתחמים גדודיים בני 3 סוללות כל אחד, קשתות הטווחים שלה כיסו את כל יישוביי רמת הגולן.כ-27 סוללות ארט' היו בינוניות כאשר חלק מהן פרוסות באזור ה תילים וחלק קרוב יותר לשטחנו בעיקר בגזרה הצפונית.
 1. פעילות הארטילריה של כוחותינו
בליל ה7-8 ינו' 73 נתקבלה פקודה ליום קרב באם תבוא תגובה סורית לתקיפת מטוסינו שתוכננה ל 8 ינו' 73. הפריסה והתכנית הארט' התבססו על הניסיון והלקחים אשר הופקו מתקריות קודמות. הלקחים אשר השפיעו על תכנון הארטילריה היו בעיקרם אלה:
 1. מתן חיפוי לטנקים  בעת תפיסת עמדות.
 2. מתן קשר צמוד לגדוד השריון.
 3. מתן עדיפות לירי על נקודות תצפית ועל מפקדות האויב ובצורה זו הגבלת אפשרויות הירי של האויב.
 4. כוננות לירי על יישוביי האויב, באם יתבצע ירי על יישובינו.
 5. בצוע ירי מתוכנן על סוללות אויב נצפות מהקרקע או מן האוויר תוך מתן עדיפות להעסקת סוללות פעילות.
 6. על תכנון פריסת הארט' למבצע והשיטה בה יש לנקוט, השפיעו שני הגרומים הבאים: א) נתברר לפני המבצע, לאור תצפיות ובדירות מוקדמות, כי 80% מסוללות האויב נצפות מהקרקע
ב) יש להפעיל את הארט' בגזרה הצפונית בעדיפות ראשונה וזאת לאור מגבלות התקיפה של חיל האוויר בגזרה זו ( עקב טילי קרקע-אוויר).
 
מתוך כלל השיקולים האמורים נקבעה השיטה:
חלוקת הגזרה לצרכי תגובה באש בין ח"א והארט' כאשר ח"א יפעל בגזרה הדרומית והארט' תפעל בעיקר בגזרה הצפונית. בנוסף לכך תופעל הארטילריה בגזרה הדרומית כחיפוי לתפיסת עמדות טנקים ובפרקי זמן בהם ח"א אינו פועל.
סקירת המבצע מתבוססת על :
 • סכום קפיטל/ מת"פ צפון.
 • תחקירי תח"מ/ מקתמ"ר.
 • דו"ח אג"מ מבצעי.
 • לקט מודיעין 12/73.
 
 
 
 1. פריסת הארט' למבצע
בהתאם לשיטה שנקבעה הייתה פריסת המערך הארט' כדלהלן:
 1. גד' מכמ"ת 334-160 מ"מ
 1. סוללה בברכת רם.
 2. סוללה במסעדה.
 3. סוללה 155 מ"מ ב-בוקתא (סוללה זו הוסבה ל155 מ"מ כחודש לפני המבצע).
 1. גד' תומ"ת 405-155 מ"מ
 1. סוללה בחרמונית.
 2. סוללה במחפי.
 3. סוללה בעין זיוון.
 1. גד"כ 55 – 175 מ"מ
2 סוללות בדרך קק"ל.
 1. גד' תומ"ת 871- 155 מ"מ
סוללה בתל זוהר.
 
 1. פעילות הארטילריה – העסקת מטרות
הארטילריה נכנסה לפעולה החל מן השעה 14:10 , ועד השעה 17.02 העסיקה 55 מטרות עליהן הונחתו 2381 פגזים ופצצות.
55 המטרות הועסקו לפי הפירוט הבא:-
מס' סד' סוג הסוללה מקום העמדה מס' המטרות שהועסקו סה"כ פגזים
 1.  
סול' 155 מ"מ – גד' 871 תל זוהר
 1.  
 1.  
 1.  
סול' 155 מ"מ– גד' 405 עין זיוון
 1.  
 1.  
 1.  
סול' 155 מ"מ– גד' 405 תל מחפי
 1.  
 1.  
 1.  
סול' 155 מ"מ – גד' 405
 •  
 1.  
 1.  
 1.  
סול' 155 מ"מ- גד' 334
 •  
 1.  
 1.  
 1.  
2 סול' 175 מ"מ- גד' 55 דרך קק"ל
 1.  
 1.  
 1.  
2 סול' 160 מ"מ – גד' 334 ברכת רם, מסעדה
 1.  
 1.  
 •  
9 סוללות
 •  
(+4) 51 מ'
4 מטרות הועסקו פעמיים
 1.  
 
 
55 המטרות אשר הועסקו הן בחתך כדלקמן:
 1. 21 מטרות- סוללות ארטילרית אויב
 2. 21 מוצבים ועמדות טנקים
 3. 2 סוללות נ.מ.
 4. 7 חפ"קים גדודיים ותצפיות.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חת"מ סיוע לחדירות מעבר לגבול
חיל התותחנים נטל חלק בסיוע לחדירות של כוחותינו אל מעבר לגבול. במסגרת מבצעי החדירה חדרו קת"קים עם צוותי קרב כאשר כוח ארטילרי הועמד בכוננות לסיוע אש במקרה של התפתחות בקרב. משימות החדירות היו בד"כ לצורך הפגנת נוכחות , מניעת פעילות פת"ע, בדיקות הנדסיות, מארבים, תשמועים, תצפיות וסיורים.
החדירות בוצעו במסגרת חמישה מבצעים כשבכל מבצע היו מספר חדירות שבוצעו בתאריכים שונים. חמשת מבצעי החדירות היו : גלגל, רחיפה, סנטימטר, מילימטר וחוג סרטן. בחמשת מבצעי החדירה נטלו חלק 107 קת"קים מיחידות חת"מ ב56 חדירות . עיקר החדירות היו בגזרת לבנון. ( 45 חדירות בלבנון , 11 חדירות בסוריה.
 
להלן פירוט החדירות בכל מבצע:-
 
מס' סד'
 •  
מס' חדירות (לבנון) מס' חדירות (סוריה) מועדי חדירות מס' קת"קים
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
2.11.72 – 17.4.72
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
13.2.73- 2.11.72
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 •  
8.2.73- 20.12.72
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 •  
1.2.73- 3.1.73
 1.  
 1.  
חוג סרטן
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 •  
5 מבצעים סה"כ חדירות ללבנון-45 (סה"כ חדירות 56) סה"כ חדירות לסוריה-11 מועדי חדירות
אפריל 72'- פבר' 73'.
סה"כ קת"קים 107
 
 
כאמור גילו חלק במבצעי החדירות 107 קת"קים מיחידות חת"מ. להלן פירוט הקת"קים בחתך היחידות:-
מס' סד'
 •  
מס ' קת"קים גלגל מס ' קת"קים רחיפה מס ' קת"קים סנטימטר מס ' קת"קים מילימטר מס ' קת"קים חוג סרטן סה"כ
 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1.  
 1.  
א.א. 209
 1.  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1.  
 1.  
מקורות מקתמ"ר
 1.  
 1.  
 •  
 •  
 •  
 1.  
 1.  
כח מבצע
 •  
 1.  
 •  
 1.  
 •  
 1.  
 •  
 
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
107 קת"קים
 
 
הערה: נתוני החדירות מלקחו מפקודות המבצע של כל חדירה ומפקודת הסיוע שהוציא מת"פ צפון לכל חדירה.
כותרים נוספים המשוייכים לכותר זה
סוג
ע"י
תאריך
משקל

האתר פותח בטכנולוגיית BuildaGate ע"י חברת IP-DOT