ספריית בית התותחן, מערך הדרכה נבי יושע,


עמוד הבית
חיפוש בקטלוג
תוצאות חיפוש אחרון
שעות פתיחה
המנוי שלי
חיפושים קודמים
סל מועדפים
שאל את הצוות
שם כותר של המאמר : מערך הדרכה נבי יושע
מספר פריט: 503
מקום הוצאה: מקח"ר ענף תוה"סמוציא לאור: המדור לידעת הארץשנת הוצאה: 1988
  סיווג הפריט: מאמר, מאמר   סוגה - ג'אנר: צבא ובטחון, צבא ובטחון
הערות: נ ב י  י ו ש ע - ה מ צ ו ד ה

הקרב על נבי – יושע
פרוט החומר
1. נתוני רקע : 
א. נתונים כללים.
1. תכנית ה"הגנה" להשתלט ערב הקמתהמדינה על שטחה המיועד ע"פ תכנית החלוקה.
הקרבות על משטרת נבי-יושע מאפיינים את המאמץ הצבאי הכללי של כוחות ה"הגנה" – ערב הפינוי הבריטי וההכרזה על הקמת מדינה יהודית – לנסות להשתלט על שטחה המיועד של המדינה עפ"י תכנית החלוקה. כבר ב-10 למרץ 1948, פרסם המטה הכללי תכנית-אב אסטרטגית ואופרטיבית, היא תכנית ד', שמשימתה היתה : השתלטות על שטחה של המדינה העברית והגנה על גבולותיה לקראת פלישת צבאות ערב. התכנית מביאה בחשבון, כדבר וודאי, את פלישת מדינות ערב ומטילה על החטיבות השונות את ההשתלטות על מרחביהן עם הפינוי הבריטי.

2. הבריטים מקדימים במפתיע את הפינוי ועל ההגנה מוטל לתפוס נקודות מפתח רבות ככל האפשר.

אך התברר, שבניגוד להבטחות החוזרות ונישנות של הבריטים, שהפינוי יחול בעת ובעונה אחת בכל הארץ, החל פינוי זה להתבצע מוקדם יותר, בהדרגה באיזורים שונים, דבר שהעלה אפשרויות וצורך לביצוע תכנית ד' לפני המועד הצפוי. יתר על כן הוא חייב להקדים ככל האפשר את הערבים בתפיסת עמדות-מפתח המתפנות ע"י הבריטים. ברור היה ש"שעת בין השמשות", שבין הסתלקות הבריטים לבין הופעת צבאות ערב הסדירים, לא תמשך זמן רב, וההזדמנויות הנפתחות לפנינו לא תחזורנה עוד. היה הכרח למלא את החלל שייווצר עם יציאת הבריטים את הארץ. היה הכרח לפגוש את הפלישה כשאנו מחזיקים בנקודות מפתח רבות ככל האפשר.
ב. נתוני זירה .
1. הבריטים מפנים את הגליל העליון המזרחי, נקודות המפתח – וביניהן נבי-יושע – נמסרות לערבים ומצור מוחלט מוטל על צפת ועל משקי הרכס.
במחצית הראשונה של חודש אפריל 1948 הקדימו הבריטים ופינו
ב. ההתקפה הראשונה - 15 באפריל 19481. כוח משולב של הפלמ"ח יוצא לכיבוש המשטרה לאור היום.

ההתקפה הראשונה על משטרת נבי-יושע – נערכה ב-15 באפריל 1948 שעה שסמג"ד הגדוד השלישי של הפלמ"ח [ גדוד ה"גליל"], משה קלמן, ישב בטבריה והמתין לפינוי הבריטים על מנת לכבוש את העיר ולהשתלט עליה. מספר משה קלמן : "ב-15 באפריל תוך כדי ישיבה בטבריה באה עלי כהלם הידיעה שכל המשטרות בגליל, פרט למשטרת ראש-פינה, פונו ע"י הבריטים ונמסרו לערבים. על מנת לפרוץ את הדרך לישובי ההר נשלח כוח משולב של חטיבות "עודד" ו"יפתח" לכבוש את משטרת נבי-יושע לאור היום".
2. הכוח נתקל באש ואחרי קרב קצר נסוג ולו 5 הרוגים.
הכוח עלה במעלה הכביש במכוניות משוריינות, אך נתקל באש חזקה בשעה שהתקרב למשטרה, ולאחר קרב קצר נסוג כשהוא משאיר מאחוריו מכונית שרופה ונושא עמו 5 חללים. הנסיון הראשון לכבוש משטרת נבי-יושע נכשל.

א. שתי עדויות על הסיבות לכשלון.
1. מכונית יורדת לתעלה והעלתה אור בפנסיה
"טור משוריין התקדם לעבר המשטרה, אך בגלל תקלה שאירעה לאחת המכוניות [שירדה לתעלה, והעלתה אור בפנסיה] נתגלה הטור בהקדם לאוייב ונפתחה עליו אש. עם היריות הראשונות נהרגו ונפצעו אנשים מספר [5]. ההסתערות נמשכה אך ללא הפתעה וללא סיוע ונכשלה, הכוח נסוג לאילת-השחר".
[עפ"י "תולדות מלחמת הקוממיות", מערכות, עמ' 134].
2. הדלת היחידה של האוטובוס לצד הבניין.
"נשלח כוח משולב של חטיבת "עודד" ו"יפתח" לכבוש את משטרת נבי-יושע לאור היום. הנסיון נכשל. הכוח יצא באוטובוסים משוריינים של "אגד" ולא נתקל בכל מחסום בדרכו אל היעד. ניתנה הוראה ללוחמים לצאת, אך לרוע המזל, היתה הדלת היחידה של האוטובוס מופנית לצד הבנין. הבחורים הראשונים שיצאו נורו ע"י הערבים, שהתבצרו במשטרה וכוונו את נשקם אל הפתחים. לא היתה ברירה אלא לסגת".

[עפ"י עדות משה קלמן, ב"יפתח אחוזת הסופה" - ¬
ב. כוח ב' בפיקודו של פילון שישמש ככוח הטעיה ורתק מדרום.
כוח בפיקודו של פילון יתקוף מצד דרום, ובסיוע כוח הרתק של שמוליק יביים התקפה בהיקף גדול במגמת הטעיה, הסחה וחיפוי לכוח הפורץ.
ג. חבורת פיקוד שתתמקם לצד כוח ב'
חבורת הפיקוד כללה לבד מן המ"פ איציק הוכמן, מפקד פלוגה א' של הגדוד השלישי של הפלמ"ח, קשר פלוגתי, רץ וחובש פלוגתי גם את המג"ד משה קלמן שהתלווה כמשקיף לפעולה. חבורת הפיקוד התמקמה אף היא מצד דרום ליד כוח הרתק וההטעיה של פילון.
ד. כוח חסימה – למנוע זרימת תגבורת ערבית ממלכיה
מחלקת חי"ש [חיל שדה] מרמות-נפתלי, תפקידה לחסום את כביש נבי-יושע מלכיה, כדי למנוע זרימת תגבורת ערבית ממחנה במלכיה אל הכוח שבמשטרה.
3. התנועה אל היעד - שרשרת של תקלות.
א. הכוח הוסע בשתי הסעות
הכוחות יצאו מקיבוץ חולתה שנבחר ע"י מטה הגדוד השלישי של הפלמ"ח, שישב באילת-השחר, כמקום ההכנות לפעולה וכבסיס היציאה. התנועה התנהלה בעצלתיים וזמן יקר אבד. במקום שלוש משאיות כמתוכנן הגיעו שתי משאיות. הכוח הוסע איפוא בשתי הסעות. הכוח הפורץ בפיקודו של דודו, הורד בסביבות הכפר ג'חולה, בפתח הואדי במקביל לנבי-יושע.
ב. הטיפוס בהר של הכוח בפיקודו של איציק נמשך מעל המשוער.
יתרת הכוח בפיקודו של איציק הוסע במעלה הכביש לנבי-יושע ואח"כ המשיך להעפיל בהר עד שהגיע לרמות-נפתלי. הטיפוס בהר אל רמות-נפתלי נמשך למעלה מן המשוער.
ג. מחלקת החסימה מאחרת לצאת לדרכה.
מה עוד משהגיע הכוח לרמות-נפתלי, התברר כי מחלקת החסימה עוד לא יצאה לדרכה ונשקה עדיין ארוז במחסן.
ד. שעת האפס נדחיית פעמיים
כתוצאה מן התקלות הללו, ביציאה, בהתארגנות ובתנועה אל היעדים, נדחתה שעת האפס. הקשר בין מחלקת הפריצה של דודו ובין המ"פ איציק ופילון פעל כראוי מרגע שעלו הכוחות על

2. הדרגש שנועד להנחת חומר הנפץ אובד בדרך
.
אף על פי כן היתה עוד שהות בידי כיתת החבלנים להגיע אל קיר המצודה. אך התברר שהדרגש אשר נישא על גבו של אחר החבלנים אבד בדרך. היתה זו תקלה חמורה. שכן לא היה טעם בהפעלת חומר הנפץ על יסודות הבנין.


3. החבלנים מקימים גל אבנים במקום הדרגש, אך נפצעים מרימון המושלך מראש הגג

"מפקדי כיתת החבלנים משה נאמן[מוסה] ויוסף אהלי [ספי], לא אבדו את עשתונותיהם ופקדו על אנשיהם לערום גל של אבנים, עד לגובה היסוד. ואכן עלה בידי החבלנים להרים גל גבוה במידה מספקת ולסדר בראשו את תרמילי חומר-הנפץ כנדרש... באותו רגע ממש נשר הרימון הראשון מן הגג ופצע שני חבלנים ברגליהם. מוסה ויוסף לא נפגעו".

4. דודו מגיע אך לא נמצא מי שיפעיל את המטענים, הוא נפצע אך ממשיך לירות לעבר הגג
"מוסה וספי עכבו את הפעולה והודיעו לדודו שישנם פצועים וצריך לפנותם. ודודו פקד על אחת מכיתות הפורצים לפנות את הפצועים, הערבים המשיכו בינתיים להטיל רימונים מהגג ורוב אנשי הכיתה נפצעו. בשלב זה נפגעו גם מוסה וספי ודודו עצמו הגיע לחצר. משראה את המתרחש פקד להפעיל מיד את המטענים. אלא שכבר לא נמצא מי שיפעילם, דודו עצמו נפגע ובהיותו פצוע שכב וירה בתת-מקלע שלו לעבר הגג, כשהוא צועק לאנשיו לפוצץ את החומר".
5. השחר הפציע ושרידי הכוח נסוגים – גילוי גבורה של המקלען יזהר ערמוני
"כיתת הפורצים השניה הגיעה עתה לגדר וניסתה לחלץ את הפצועים הרבים. בינתיים הפציע השחר – ולאור היום הפך הכוח כולו למטרה גלויה. הקשר שדיווח על המתרחש – קבל מאתנו פקודת נסיגה. הבינונו שהכוח הפורץ חוסל ברובו וכי לא יהיה ביכולתנו להשלים את המשימה. שרידי הכוח הפורץ התחילו נסוגים, איפוא, בחיפוי מקלען שנשאר על משמרתו עד שנהרג. היה זה יזהר ערמוני, פלמח"ניק בן 18 שחיפה על חבריו הנסוגים במקלעו, עד שנהרג, וקיבל את אות גיבור ישראל ועיטור הגבורה על מעשהו זה.2. התברר כי הערבים דחסו 13 שורות של קונצרטינות-תיל בין הגדר והקיר.


משקרבו החבלנים אל הגדר החיצונית, התברר שהערבים דחסו ברווח שבין הגדר החיצונה וקיר המצודה כ-13 שורות של קונצרטיבות-תיל. בידי הכוח הפורץ היו בסה"כ שלושה – ארבעה צינורות "בונגלו" שבעזרתם פרצו את הגדר החיצונית וכמה שורות של קונצרטינות.

3.הלוחמים משתמשים בחומר הנפץ שנועד לקיר לפינוי הדרך, חומר הנפץ אוזל והכוח נסוג.


הלוחמים נאלצו איפוא להשתמש בחומר הנפץ עצמו [שנועד לפיצוץ הקיר] כדי לפנות לעצמם מעבר אל קיר המצודה. בזה אחר זה הושלכו תרמילי החומר הדרוכים, על גלילי התיל, עד שטוהר מעבר אל הבנין. ואז הוברר שלא נותר חומר-נפץ עד להבקיע פירצה בקיר. החלה פעילות אלחוטית קדחתנית, על מנת להשיג חומר נפץ נוסף עוד באותו לילה, כאשר המעבר החיוני בין גדרות-התיל עודנו פתוח – אך המאמצים לא נשאו פרי. ניתנה הוראת נסיגה.


4. במשך היום, שהיה יום שרב כבר, היתה משימתו של הכוח לשמור על המעבר הפתוח.


בטרם עלה השחר נסוג הכוח על הרכס מדרום למשטרה, כשמשימתו לא לאפשר לערבים לתקן את הגדרות ולשמור את המעבר אל הבנין פתוח, עד שיגיע חומר נפץ נוסף. משהאיר היום ירד שרב כבד, רבים מן הלוחמים שכבו גלויים לשמש וכמעט ללא מים – נחלשו. רבים קבלו מכת-שמש וחומם עלה.

5. הובא חומר נפץ והתותחים "הרעישו" את המצודה


במשך היום הובא במטוס חומר נפץ לראש-פינה, ומשם הועלה לראש ההר באמצעות סבלים. כדי לעודד את הלוחמים הוחלט לחדש את הפעולה בפעולת "ריכוך" כבדה: תותחי ה-20 מ"מ "הרעישו" את המצודה, ומטוס "פייפר" ניסה להטיל פצצה על המצודה אך החטיא.

6. עם חשיכה פרצה כיתת חבלה אל המצודה, הניחה חומר הנפץ, נשמע פיצוץ אך הקיר לא נפרץ.


אך הכוח דבק במשימתו. עם חשיכה פרצה כיתת החבלה דרך המעבר בגדרות והניחה את חומר-הנפץ – ה"שדות" [חומר נפץ מתוצרת עצמית] ליד הקיר. נשמע פיצוץ אדיר, אך התברר כי קיר המצודה לא נפרץ. כתחליף הופעל ה"פיאט" כנשק חודר-שריון, בנסיון להבקיע את קיר הבנין.
העלה לדיון את השאלה :

אלה מערכי הלחימה של צה"ל באו לכלל ביטוי כבר בתקופה שאנו מדברים עליה, בקרבות על נבי – יושע ?


וסכם את הדיון בהדגישך בעיקר את אחוות הלוחמים, חילוץ פצועים, עזרה הדדית, מסירות, יוזמה ודבקות במשימה.
..סוג
ע"י
תאריך
משקל

האתר פותח בטכנולוגיית BuildaGate ע"י חברת IP-DOT